#TeatruRadiofonic #DumitruAlmaș #Povestiri #PovestiriIstorice #TeatruAudio #TeatruVechi #TeatruOnline #MariActoriRomani

Cuprinde urmatoarele povestiri istorice: “Vitejii făuritori ai Marii Uniri Naționale trec glorioși pe sub Arcul de Triumf”, “O zi măreață pentru istoria României”, “Eroismul muncitorilor”, “Răsună valea”, “Glasul de piatră al betonului armat”, Gorunul cel tânăr de la Țebea”.

Dumitru Almaș - Povestiri istorice
Calificativ personal10
10Overall Score
Reader Rating: (0 Votes)
0.0